Pomiary sytuacyjno-wysokościowe terenu

Pomiary sytuacyjno-wysokościowe terenu

Pomiary sytuacyjno-wysokościowe terenu

Pomiary sytuacyjno – wysokościowe, często też określane tachimetrią, wykonywane są po to by określić wysokość mierzonych obiektów. Wyniki tych pomiarów dokumentowane są w dzienniku trachimetrycznym. Dodatkowo w trakcie robienia tych pomiarów może powstać specjalny szkic terenu w którym zaznaczone będą punkty wysokościowe i sytuacyjne. Pomiary te mogą być robione dwiema metodami: za pomocą tachimetru (my stosujemy urządzenie firmy ……) lub wersji elektronicznej wówczas wszystkie dane jakie uda mu się w trakcie takich pomiarów uzyskać są zapisywane w pamięci sprzętu. Rezultat prowadzonych pomiarów niezależnie od użytego sprzętu może pojawić się na specjalnie przygotowywanych po wykonywanych pomiarach mapach sytuacyjno – wysokosciowych.

Mapa sytuacyjno – wysokościowa przedstawia zmiany sytuacyjne i wysokościowe, do jakich doszło na danym gruncie, którego dotyczą dokonywane pomiary. Najczęściej jest to jedna z pierwszych prac, która powstaje w związku z realizacją inwestycji. W ten sposób określa się  jaką inwestycję na danym terenie można zrealizować. Jest to pierwsza ważna informacja dla inwestora, dzięki której wie jaką inwestycję można zrealizować na danym gruncie

Pomiary sytuacjno wysokościowe terenu jak i mapy sytuacyjno wysokościowe są standardową usługą oferowaną w naszej firmie. Chcesz dowiedzieć się o terminy realizacji albo jaka jest cena pomiaru sytuacyjno- wysokościowego lub  skontaktuj się z nami 

 

Enter your keyword