GEODEZJA INŻYNIERYJNA

Kompleksowa obsługa inwestycji

Kompleksowa obsługa inwestycji

Zakres czynności geodezyjnych obejmuje wytyczenie budowli na terenie budowy, kontrolę prawidłowości wykonanych prac w trakcie budowy i inwentaryzację powykonawczą. Zadaniem geodezyjnego wytyczania budowli w terenie jest zapewnienie tym obiektom przestrzennego usytuowania zgodnego z projektem, a w szczególności zachowanie przewidzianego w projekcie usytuowania wytyczanych obiektów względem sąsiednich obiektów istniejących i projektowanych oraz względem granic działek.

Czytaj Więcej
Pomiary przemieszczeń pionowych i poziomych

Pomiary przemieszczeń pionowych i poziomych

Pomiary przemieszczeń i odkształceń przeprowadza się w celu sprawdzenia zgodności norm budowlanych i konstrukcyjnych obiektu oraz wykonania okresowych badań, które odnoszą się do zapewnienia bezpieczeństwa. Są one niezbędne by zapewnić bezpieczeństwo budowy obiektu oraz bezpieczeństwo jego utrzymania. Pomiary są wykonywane podczas budowy, jak również  cyklicznie w czasie eksploatacji budowli  a wyniki pomiarów porównuje się ze sobą w procesie interpretacji inżynierskiej. W przypadku zaobserwowania przekroczenia przemieszczeń ustalonych jako graniczne wnioski z interpretacji służą do podjęcia decyzji związanych z wykluczeniem czynników powodujących zmiany na obiekcie, które mogą doprowadzić do katastrofy budowlanej. Proces ten obejmuje prace projektowe dotyczące określenia położenia punktów kontrolowanych, wiążących i odniesienia, stanowisk obserwacyjnych wraz z ustawieniem instrumentów pomiarowych,

Czytaj Więcej
Pomiary inwentaryzacyjne architektoniczno- budowlane

Pomiary inwentaryzacyjne architektoniczno- budowlane

Co powinna zawierać inwentaryzacja architektoniczna? Zasadniczo robiąc inwentaryzację architektoniczną warto wybrać z poniższego zakresu prac: Pomiary architektoniczne – pomiar z natury (odzwierciedlenie) ścian, słupów, okien, drzwi, wysokości, balkonów, wraz z podstawowym wymiarowaniem; Pomiary powierzchni – wyliczenie powierzchni według normy PN-ISO 9836:1997, bo według tej normy liczymy powierzchnię do projektu do pozwolenia na budowę; Na rzutach pomiarów wszystkich kondygnacji powinno znaleźć się wymiarowanie. Dotyczy to wszystkich kondygnacji – zarówno tych podziemnych jak i naziemnych. Inwentaryzacje wykonuje się zwykle w skali 1:50 lub 1:100,

Czytaj Więcej
Pomiary kontrolne elewacji

Pomiary kontrolne elewacji

Posiadamy bogate doświadczenie w tym zakresie. Zrealizowaliśmy pomiary elewacji ponad 100 budynków. Produktem końcowym takiej usługi jest rzut elewacji na płaszczyznę równoległą, w postaci pliku wektorowego. Rzut taki, będzie zawierał w szczególności: obrys (zasięg) elewacji, otwory drzwiowe i okienne, rynny i rury spustowe, balkony i parapety, pozostałe elementy istotne dla Klienta (zależy to od specyfiki obiektu). Wyniki naszych pomiarów mogą być wykorzystane np. do: wykonania kosztorysu remontu, zaprojektowania zmiany elewacji, zaprojektowania budynku przylegającego, sporządzenia kompletnej dokumentacji budynku Usługa skierowana jest głównie do architektów, konserwatorów zabytków, firm remontowych oraz administratorów budynków.

Czytaj Więcej

Enter your keyword