Geodeta radzi

Podział nieruchomości

Podział nieruchomości

  Podział nieruchomości jest najbardziej powszechną pracą geodezyjną związaną z gruntami. Właściciel chcąc podzielić swoją nieruchomość musi dostosować się do przepisów regulujących sposób i tryb dzielenia nieruchomości. Główną wykładnię odnośnie podziałów zawarto w ustawie o gospodarce nieruchomościami. Tak więc wolność właściciela,
Czytaj więcej

Enter your keyword