Pomiary kontrolne elewacji

Pomiary kontrolne elewacji

Pomiary kontrolne elewacji

Posiadamy bogate doświadczenie w tym zakresie. Zrealizowaliśmy pomiary elewacji ponad 100 budynków. Produktem końcowym takiej usługi jest rzut elewacji na płaszczyznę równoległą, w postaci pliku wektorowego. Rzut taki, będzie zawierał w szczególności: obrys (zasięg) elewacji, otwory drzwiowe i okienne, rynny i rury spustowe,
balkony i parapety, pozostałe elementy istotne dla Klienta (zależy to od specyfiki obiektu).
Wyniki naszych pomiarów mogą być wykorzystane np. do: wykonania kosztorysu remontu, zaprojektowania zmiany elewacji, zaprojektowania budynku przylegającego,
sporządzenia kompletnej dokumentacji budynku

Usługa skierowana jest głównie do architektów, konserwatorów zabytków, firm remontowych oraz administratorów budynków.

Wszystkie pomiary wykonujemy z wykorzystaniem precyzyjnego skanera laserowego 3D, drona oraz tachimetru.

Podsumowując, produkty końcowe naszych prac (rysunek wektorowy, ortofotoplan + wykonane zdjęcia naziemne) pozwalają na dostarczenie Klientowi kompletnych danych na temat elewacji oraz swobodną pracę bez konieczności wizyty na obiekcie i osobistej inspekcji.

Gorąco zachęcamy zatem do skorzystania z naszych usług w tym zakresie.

Enter your keyword