Pomiary inwentaryzacyjne architektoniczno- budowlane

Pomiary inwentaryzacyjne architektoniczno- budowlane

Pomiary inwentaryzacyjne architektoniczno- budowlane

Co powinna zawierać inwentaryzacja architektoniczna?
Zasadniczo robiąc inwentaryzację architektoniczną warto wybrać z poniższego zakresu prac:

Pomiary architektoniczne – pomiar z natury (odzwierciedlenie) ścian, słupów, okien, drzwi, wysokości, balkonów, wraz z podstawowym wymiarowaniem;
Pomiary powierzchni – wyliczenie powierzchni według normy PN-ISO 9836:1997, bo według tej normy liczymy powierzchnię do projektu do pozwolenia na budowę; Na rzutach pomiarów wszystkich kondygnacji powinno znaleźć się wymiarowanie. Dotyczy to wszystkich kondygnacji – zarówno tych podziemnych jak i naziemnych. Inwentaryzacje wykonuje się zwykle w skali 1:50 lub 1:100,
Przekroje przez budynek – ilość przekrojów zależy od charakteru i poziomu skomplikowania budynku. Przekroje powinny być wykonane przez wszystkie kondygnacje;
Pomiary elewacji – może to być pomiar elewacji jednej ściany lub całego budynku, wrysowanie elewacji w programie typu CAD, płaszczyzną rzutowania może być każda ściana osobno lub rozwinięcie elewacji, czyli w jednym ciągu pokazujemy wszystkie ściany budynku;
Inwentaryzacja sieci – chodzi tu o gniazda elektryczne, instalację wod-kan, czy gazową. Może to być tylko sam pomiar położenia sieci, do inwentaryzacji możemy dołożyć opis oraz dokumentację fotograficzną;
Pomiary dachów – pomiar wszystkich elementów, które są na dachu, za równo urządzenia techniczne jak np. klimatyzatory, anteny, ale również wszelkie murki, na pomiar dachu może być nałożone wysokości w układzie państwowym lub w układzie zera budynku (znamy wtedy wysokość budynku względem rzędnej terenu przed wejściem.
Rzut sytuacyjny – jest to oznaczenie lokalizacji budynku w odniesieniu do granic działki, razem z zagospodarowaniem terenu, tj. chodnikami, zielenią, itp.
Opis techniczny – Opcjonalnie. W ramach inwentaryzacji architektonicznej powinien uwzględniać lokalizację, charakter i rodzaj nieruchomości, ilość kondygnacji, wysokość budynku, powierzchnię i inne elementy w zależności od charakteru inwentaryzowanego obiektu
Dokumentacja fotograficzna- opcjonalnie

Kiedy potrzebna jest inwentaryzacja budowlana / inwentaryzacja architektoniczna?
w momencie remontu / przebudowy budynku – dobudowy lub wyburzania części obiektu
w przypadku zmiany rozmieszczenia pomieszczeń w budynku
w celach aranżacji wnętrz budynku – zarówno pod kątem wystroju jak zmiany rozmieszczenia sieci
w momencie rozbiórki budynku zabytkowego
Kto powinien wykonywać inwentaryzację budowlaną?
Generalnie inwentaryzacja architektoniczna, jak sama nazwa sugeruje powinna być kierowana do architekta. A jak to jest w praktyce? W praktyce jest tak, że architekci i tak zwykle podzlecają wykonanie takich inwentaryzacji geodetom. Wynika to z faktu, że firmy architektoniczne zwykle nie posiadają sprzętów pomiarowych: tachimetrów, skanerów, niwelatorów kodowych. Takim sprzętem dysponują firmy geodezyjne. Odbiorcą inwentaryzacji architektonicznej zwykle jest i tak architekt – i to on na niej ostateczne pracuje. Dlatego takie inwentaryzacje zwykle podpisują architekci. W związku z tym i jedna i druga strona może wykonywać takie inwentaryzacje – a w praktyce obie strony współpracują w tym zakresie. Geodeta pomiar zrobi znacznie dokładniej od architekta.

(Uwaga, zdjęcie może być flat lay’em na stole, podłodze z dokumentami, przyborami itp)!

 

Enter your keyword