Pomiary przemieszczeń pionowych i poziomych

Pomiary przemieszczeń pionowych i poziomych

Pomiary przemieszczeń pionowych i poziomych

Pomiary przemieszczeń i odkształceń przeprowadza się w celu sprawdzenia zgodności norm budowlanych i konstrukcyjnych obiektu oraz wykonania okresowych badań, które odnoszą się do zapewnienia bezpieczeństwa. Są one niezbędne by zapewnić bezpieczeństwo budowy obiektu oraz bezpieczeństwo jego utrzymania. Pomiary są wykonywane podczas budowy, jak również  cyklicznie w czasie eksploatacji budowli  a wyniki pomiarów porównuje się ze sobą w procesie interpretacji inżynierskiej. W przypadku zaobserwowania przekroczenia przemieszczeń ustalonych jako graniczne wnioski z interpretacji służą do podjęcia decyzji związanych z wykluczeniem czynników powodujących zmiany na obiekcie, które mogą doprowadzić do katastrofy budowlanej.
Proces ten obejmuje prace projektowe dotyczące określenia położenia punktów kontrolowanych, wiążących i odniesienia, stanowisk obserwacyjnych wraz z ustawieniem instrumentów pomiarowych,
wykonanie pomiaru oraz wyznaczenie wielkości przemieszczeń. Badanie kończy się analizą dokładności wykonanych prac geodezyjnych wraz z oceną procesu osiadania obiektu.

Enter your keyword