Tyczenie obiektów budowlanych i urządzeń podziemnych

Tyczenie obiektów budowlanych i urządzeń podziemnych

Tyczenie obiektów budowlanych i urządzeń podziemnych

Tyczenie obiektów budowlanych to fizyczne zaznaczenie na gruncie lub na istniejących elementach terenu, założeń projektu budowlanego. Wytyczeniu w terenie podlegają główne osie konstrukcyjne oraz inne punkty charakterystyczne, zarówno obiektów naziemnych jak i podziemnych, dla których zostało wydane pozwolenie na budowę. Są to między innymi budynki i elementy sieci uzbrojenia terenu.

Geodeta poświadcza wykonanie czynności związanych z prawidłowym wytyczeniem obiektu wpisem do dziennika budowy. Wykonując tą usługę zachowujemy bardzo dużą  precyzję, bo profesjonalne wytyczenie gwarantuje bezproblemowe dopuszczenie inwestycji do użytku.

W trakcie trwania prac budowlanych, szczególnie tych bardziej złożonych, oferujemy swoim klientom pomiary kontrolne, które pomagają w uzyskaniu wysokich dokładności wykonania, a tym samym trwałości całego obiektu. W przypadku budynków wielokondygnacyjnych możliwe jest również tyczenie osi konstrukcyjnych na każdej kondygnacji.

Na życzenie klienta dokonujemy wytyczeń wykopów pod budowę, maksymalnej linii zabudowy i innych elementów, które pozwolą na sprawniejsze wykonanie inwestycji.

Podstawowy akt prawny regulujący kwestię tyczenia obiektów budowlanych:

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie.

Zadzwoń do nas i sprawdź ile kosztuje wytyczenie obiektu w naszej firmie

Enter your keyword