Budowa domu- do czego przyda się geodeta.

Budowa domu- do czego przyda się geodeta.

Budowa domu- do czego przyda się geodeta.

Na początku była ziemia, później pojawili się geodeci i tak powstały domy, drogi i  miasta.

Każdy z nas planując budowę domu wcześniej czy później będzie musiał skorzystać z usług geodety. Już na etapie zakupu działki powinniśmy znaleźć fachową firmę geodezyjną, która przeprowadzi nas przez cały techniczny proces.

Do czego przyda się geodeta?  Już przy zakupie działki powinniśmy wiedzieć, jakie i czy wybrana przez nas nieruchomość ma granice prawne, jakie i czy były na niej wykonywane czynności geodezyjne takie jak podziały działki czy wznowienia granic.

W procesie budowy pierwszą dokumentacją jaką przygotuje dla nas firma geodezyjna będzie mapa do celów projektowych. W procesie tych czynności geodeta uaktualnia mapę zasadniczą znajdującą się w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej- sama aktualizacja może dotyczyć zarówno naszego terenu jak i obszaru wokół nowo powstającej nieruchomości (jest to pas ok 30 m lub szerszy)

Po pomiarze kompletowana jest dokumentacja, która w formie operatu technicznego składana jest do Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Po kontroli operatu technicznego, mapy są uwierzytelniane a następnie przekazywane inwestorowi.

Kolejnym etapem prac geodezyjnych jest tyczenie obiektu budowlanego. Geodeta otrzymuje od inwestora projekt sporządzony na uprzednio wykonanej mapie do celów projektowych.

Tyczenie jest pierwszą czynnością która zostaje wpisana do dziennika budowy.

Geodeta wytycza elementy, które wcześniej zostały ustalone z kierownikiem budowy (mogą być to np. osie, bądź obrys budynku), ponieważ to właśnie on w dalszym etapie będzie pracował na wytyczonych punktach.

Tyczenie podobnie jak mapa do celów projektowych jest to praca geodezyjna, która podlega zgłoszeniu do Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Po przyjęciu operatu do zasobu geodezyjnego, na mapach już w tym momencie pojawia się budynek a także dokonana jest zmiana użytku gruntowego na Bp (czyli zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy)

Po zakończeniu budowy, geodeta wykonuję kolejną z prac geodezyjnych– pomiar powykonawczy budynku.

W trakcie tej pracy wykonywany jest pomiaru, który stanowi podstawę do wniesienie nowych elementów na mapę zasadniczą oraz dostarcza informacji o nowo powstałym obiekcie w ewidencji gruntów i budynków.

Ta praca podobnie jak wcześniejsze zostają zgłoszone w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Sporządzenie dokumentacji jest konieczne do odbioru budynku.

Jeśli myślisz o budowie domu, skontaktuj się z nami. Oferujemy  pełną obsługę geodezyjną inwestycji

Enter your keyword